۲ مطلب با موضوع «دلنوشته» ثبت شده است

  • بعد رفتنت


   به همه گفتم وجود نداشتی 

   نگفتم وجودشو نداشتی ...

   گفتم عشقت کشید بری

   نگفتم عشقت کشید بردت ...

   ولی بدون :

   وقتی نبودم رفتی ! 

   گفتی وقت نبود رفتم

   با این حال

   درسته بهت حق نمیدم ... 

   ولی حقمم نمیگیرم

   تو شوخی شوخی حرفتو زدی 

   ولی من جدی جدی شکستم💔

   رامین پازوکی