قتل احساس

 دلنوشته

اگه دیدی کسی خیلی زود وابست شد؛بدون خیلی تنهاس

بدون که آرزوش میشی؛بدون نمی تونه ناراحتت کنه

بدون که از ناراحتیت ناراحتو؛از خوش حالیت خوش حال میشه

اگه تحمل این آدمو نداری؛قبل از اینکه همه ی زندگیش بشی

خودتو بکش کنار.................................

بی رحمانه ترین خیانت اینه که وارد زندگی کسی بشی!

وابستش کنی....و بعد از مدتی اونقدر زندگیشو خالی کنی

که یک عمر با خاطراتت بمیره............

هیچ چیز بدتر از قتل احساسی نیست!..........

تعداد بازدید: ۱۳

ابزار وبمستر


دانلود آهنگ